מפעלי בטון

לשפיר 14 מפעלי בטון בישראל:
כל המפעלים מנוהלים באמצעות מערכות ממוחשבות.
כושר יצור של - 12800 מ"ק לראש. שפיר מפעילה כ- 280 מערבלים במפעלים אלו. בין לקוחות שפיר מבכירי הקבלנים בארץ.
לנוחיותכם, ניתן להגיע לכל אחד ממפעלי הבטון בארץ באמצעות מספר גישה ארצי *בטון (3624*).