מפעלי בטון

לשפיר 12 מפעלי בטון בישראל:

כל המפעלים מנוהלים באמצעות מערכות ממוחשבות.

כושר יצור של - 12800 מ"ק לראש.
שפיר מפעילה 190 מערבלים במפעלים אלו.

בין לקוחות שפיר מבכירי הקבלנים בארץ.

לנוחיותכם, ניתן להגיע לכל אחד ממפעלי הבטון בארץ באמצעות מספר גישה ארצי *בטון (3624*).