ראשון לציון

מיקום: אזור התעשיה מערב, ראשל"צ
ראשי הטענה: 2
כושר ייצור: 180 מ"ק לשעה.
מוצרים: בטון לסוגיו, טיט, טיח מוכן, בטקל.
טלפונים במפעל: 03-9169636

פקס: 03-9169991