מחצבת ורד – עירון

• מחצבת האבן ממוקמת בסמוך לעירון ביציאה לואדי עארה מכביש 6 .

• האבן במחצבה היא מסוג דולומיט ומתאימה במיוחד ליצור חצץ מעולה לאספלטים באיכות גבוהה ולתעשיית הבטון.

•  במחצבה קיים מיטב הציוד המודרני בתחום מערכי הגריסה והציוד הכבד.

למחצבה יש תקן ISO-9001-2008 והיא פועלת בהתאם לתקני איכות סביבה מחמירים .תכנית העבודה של המחצבה,  מאפשרת שיקום נופי של המקום בסיום עבודות הכרייה.