מפעל בטון זנוח – בית שמש

מספר גישה ארצי *בטון (3624*)

מיקום: מחצבת זנוח – בית שמש
ראשי הטענה: 4
כושר ייצור: 320 מ”ק לשעה.
מוצרים: בטון לסוגיו, טיט, טיח מוכן, בטקל
טלפונים במפעל: 03-9169937
פקסימיליה: 03-9169940

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.