זכיינות

שפיר מובילה בהשקעות לטווח ארוך בפרויקטים שהנם מגה פרויקטים בשותפות הסקטור הפרטי והציבורי הכוללים יכולות מימון בשותפות גופים פיננסים מובילים, תכנון, הקמה, אחזקה ותפעול שוטף ועצמאי בפרויקטים לאורך תקופת הזיכיון.
חברת שפיר מבצעת כיום פרוייקטים בשיטות הבאות P.F.I - Private Finance Initiative B.O.T. - Build Operate & Transfer