קשרי משקיעים

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת - 10 אוקטובר 2016