כנסת ישראל

קבוצת שפיר זכתה במכרז מסוג PFI להקמה ותחזוקה של שדרוג הכנסת, החל משנת 2008 לתקופה של 25 שנים, אגף משרדים חדש בין חמש קומות, הכולל את בנין וועדות הכנסת ומבני אנרגיה חדשים, וחניון תת קרקעי (הכולל 3 מפלסים בשטח של כ- 17,500 מ”ר).