קשרי משקיעים

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 28 דצמבר 2020
שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 6 בפברואר 2019