קשרי משקיעים

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 11 במרס 2021
שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 28 דצמבר 2020
שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 6 בפברואר 2019