מפעל בטון עירון ואדי ערה

מספר גישה ארצי *בטון (3624*)

מיקום: מחצבת עירון
ראשי הטענה: 2
כושר ייצור: 200 מ”ק לשעה.
מוצרים: בטון לסוגיו, טיט, טיח מוכן, בטקל
טלפונים במפעל: 03-9169730
פקסימיליה: 03-9169728

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.