מפעל באר שבע

מספר גישה ארצי *בטון (3624*)

מיקום: אזה”ת עמק שרה.
ראשי הטענה: 1+2 ייעודי לטיט וצימנטיט
כושר ייצור: 180 מ”ק לשעה + 60 מ”ק לשעה , לטיט וצימנטיט.
מוצרים: בטון לסוגיו, טיט, טיח מוכן, בטקל
טלפונים במפעל: 03-9169642
פקסימיליה: 03-9169680

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.