מפעל בטון חיפה

מספר גישה ארצי *בטון (3624*)

מיקום: חוף שמן, חיפה.
ראשי הטענה: 3
כושר ייצור: 240 מ”ק לשעה.
מוצרים: בטון לסוגיו, טיט, טיח מוכן, בטקל.
טלפונים במפעל: 03-9169850
פקסימיליה: 03-9169855

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.