מפעל בטון מודיעין

מספר גישה ארצי *בטון (3624*)

מיקום: מודיעין במחצבת נטוף.
ראשי הטענה: 4
כושר ייצור: 360 מ”ק לשעה.
מוצרים: בטון לסוגיו, טיט, טיח מוכן, בטקל.
טלפונים במפעל: 03-9169860

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.