מפעל בטון מגדל עוז – ירושלים דרום

מספר גישה ארצי *בטון (3624*)

מיקום: קיבוץ מגדל עוז.
ראשי הטענה: 2
כושר ייצור: 160 מ”ק לשעה.
מוצרים: בטון לסוגיו, טיט, טיח מוכן, בטקל.
טלפונים במפעל: 03-9169821
פקסימיליה: 02-9938265

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.