על הפרויקט

קבוצת שפיר בנתה שני גשרים מסגמנטים טרומיים, משקל כל סגמנט כ-80 טונות. האתגר הגדול בפרויקט זה היה בנייה במינימום הפרעות לתנועה הבלתי פוסקת בכביש הקיים, תוך שמירה על העצים ועל הצמחייה באזור. הגשר נבנה בשיטת בנייה טרומית: 101 סגמנטים יוצרו במפעל והובאו לשטח כיחידה בנויה, וחוברו זה לזה בשיטה מורכבת של הדבקה ויציקות באתר הבנייה עצמו, באמצעות מנופים שעבדו מעל הכביש הפעיל וללא הפרעה לתנועה.

 

מזמין העבודה: מוריה, החברה לפיתוח ירושלים
תקופת הביצוע: 1996–2002
היקף כספי: כ-150 מיליון שקלים

צרו איתנו קשר לפרויקט הבא שלכם

לפרטים נוספים