חניון הלאום

בניה והפעלה של חניון ממוחשב לחניה מקורה של 1,800 כלי רכב.

בתוך החניון ממוקמים משרדים ואיזור מסחרי במרכז ירושלים.

 

משך העבודה: 2001-2004

שטח: 50,000 מ"ר .

עלות ההקמה: 47M ש"ח.