מעונות בצלאל ירושלים

קבוצת שפיר באמצעות מיזם משותף לשפיר וחברת “מעיין פרוייקטים ותשתיות לאומיות בע”מ”, זכתה ב 2012 במכרז מסוג DBOT, של עירית ירושלים לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מעונות סטודנטים ושטחי מסחר נלווים במתחם בית אגרון בירושלים.

תקופת הזיכיון כ- 24 שנים, לרבות תקופת התכנון וההקמה.