אלמנטים טרומיים

המפעל ממוקם סמוך למחצבת שפיר
המוצרים המיוצרים במפעל: קורות דרוכות, יחידות מבנים מוכנים ואלמנטים מוכנים לבניה
למפעל 3 קווי דריכה של קורות ואלמנטים.
כושר הדריכה מאפשר יצור של אלמנטים בחוזק של 1,300 טון דריכה.
המפעל מיצר מבנים מוכנים בטכניקה המבוססת על יצירת יחידה מושלמת במפעל כולל גימור, להובלה בשלמות לאתר הלקוח.
כושר היצור של המפעל 2,500 מ"ק לחודש.


מפעל קורות ואלמנטים טרומיים