נמל מפרץ חיפה

הקמת נמל המפרץ, בנמל חיפה, ובכלל זה לביצוע עבודות להקמת שוברי גלים, מזחים, עבודות חפירה ימית ועבודות תשתית נוספות.

הפרוייקט מבוצע יחד עם קבוצת “אשטרום בע”מ”.

היקף כספי מוערך בכ – 4 מיליארד שקלים.

משך ביצוע הפרוייקט צפוי להימשך כ 75 חודשים ממועד קבלת תו תחילת עבודות.

סרטון נמל המפרץ הקמה