על הפרויקט

כריית שתי מנהרות בשיטת פיצוץ מבוקר: בכל פעם פוצץ קטע, נחצב כנדרש, תוך הוצאת הפסולת, וביצוע תימוך זמני (בורגי סלע, התזת בטון, קשתות פלדה) – וכך בקטע נוסף, וחוזר חלילה, לאורך כל המנהרה. לסיום בוצע על ידי שפיר דיפון סופי בתבנית מתקדמת.

בפרויקט נעשה שימוש בציוד מיוחד, כמו מכונת קידוח Tamrok שתי זרועות, מכונות התזת בטון, מערכות אוורור,
תבנית מתקדמת ליציקת דיפון סופי, מכונות דייס וכרסומת סלע.
כמו כן התבצעה הכנה למערכת החשמל ולמערכת התקשורת, כולל תעלות בטון והכנסת צנרת בקירות המנהרה, וכן הוקם מבנה כהכנה לאגף הבקרה.

 

מזמין העבודה: נתיבי ישראל
תקופת הביצוע: 2003–2007
היקף כספי: כ-80 מיליון שקלים

צרו איתנו קשר לפרויקט הבא שלכם

לפרטים נוספים