פרוייקטים בהקמה


כביש 6 צפון (קטעים 3 ו –  7)

כביש 6 צפון (קטעים 3 ו – 7)

כביש 6 צפון הינו מכרז זכייני (BOT) הכולל מימון, תפעול ותחזוקה של קטע כביש מאזור יקנעם ועד מחלף סומך הקמת

נמל מפרץ חיפה

נמל מפרץ חיפה

הקמת נמל המפרץ, בנמל חיפה, ובכלל זה לביצוע עבודות להקמת שוברי גלים, מזחים, עבודות חפירה ימית ועבודות תשתית נוספות. הפרוייקט